giới hạn an toàn

Cập nhập tin tức giới hạn an toàn

3 bài test khắc nghiệt thể hiện giới hạn an toàn của VinFast Lux

Đội ngũ “thẩm xe” hàng đầu thế giới PitCrew thửa riêng cho VinFast Lux 3 bài test thử thách cao, để khách hàng trải nghiệm giới hạn an toàn tối đa của xe, khả năng vận hành phù hợp đường sá và thói quen đi lại của người Việt.