Theo ông Đức, căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, ngày 24/12/2020, tập thể lãnh đạo trường cùng đại diện Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường và đại diện TLĐ đã họp để thống nhất các nội dung Đề án thành lập Hội đồng trường.

Sau khi hoàn thiện, Đề án này được Trường ĐH Tôn Đức Thắng gửi xin ý kiến của Bộ GD-ĐT, TLĐLĐVN, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng TP.HCM và đề nghị các cơ quan này cử cán bộ tham gia giám sát quá trình thực hiện.

“Không có chuyện Đề án có sai phạm và không thực hiện theo hướng dẫn của Bộ. Nếu Đề án không theo hướng dẫn và tuân thủ quy định, chắc chắn đã bị thổi còi, vì Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang được Bộ GD-ĐT hết sức quan tâm, có cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ”

Không thể chậm trễ hơn

Theo lãnh đạo TLĐLĐVN, nếu tình hình nhà trường bình thường thì Hội đồng trường đã thành lập xong muộn nhất vào ngày 15/8/2020 theo quy định.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, lộ trình này bị kéo dài, ảnh hưởng tới quyền lợi của người học và hoạt động của nhà trường. Vì vậy, việc thành lập Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng không thể chậm trễ hơn nữa.

Nói về một số ý kiến cho rằng, việc thành lập hội đồng trường chưa đảm bảo vai trò của cấp ủy, ông Vũ Anh Đức cho hay, Đảng ủy Nhà trường khuyết 2/11 người (trong đó có chức danh Bí thư), song mọi hoạt động của Đảng ủy vẫn duy trì bình thường. Theo quy định của Đảng, việc khuyết số lượng cấp ủy nêu trên là bình thường, Đảng ủy vẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị, thảo luận, ban hành Đề án đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng (toàn bộ các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường tham gia tập thể lãnh đạo, cho ý kiến, thảo luận ngay từ đầu đối với nội dung của Đề án).

Đảng ủy trường sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhân sự tham gia Hội đồng trường và nhân sự ban giám hiệu nhà trường sau khi tiến hành xong Hội nghị cán bộ chủ chốt, theo phân cấp của Đảng về công tác cán bộ. Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ thực hiện bởi ban chấp hành.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 99/2019/NĐ –CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, chỉ những nơi không có ban thường vụ đảng ủy, thì toàn thể cấp ủy (ban chấp hành) mới tham gia tập thể lãnh đạo. Hiện Đảng ủy nhà trường có Ban Thường vụ nên tất cả các thành viên trong Ban Thường vụ tham gia tập thể lãnh đạo trường để xây dựng và triển khai Đề án thành lập Hội đồng trường theo quy định.

“Chúng tôi được biết, các trường đại học khác cũng thực hiện theo quy trình này” – ông Đức nói.

7 người đạt trên 50% số phiếu

Theo ông Đức, hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường ĐH Tôn Đức Thắng diễn ra nghiêm túc với sự theo dõi, giám sát của đại diện TLĐ, Thành ủy, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng TP.HCM

Có 218/223 đại biểu dự, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt nội dung Đề án, viết phiếu giới thiệu gần 100 người để thực hiện quy trình bầu chọn 8 thành viên Hội đồng trường, trong đó có 7 người đạt tỷ lệ hơn 50% số phiếu.

Theo dự kiến, ngày 3/4/2021 Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức Hội nghị viên chức, giảng viên, người lao động để bầu Hội đồng Trường.

Về việc giao nguyên Phó Hiệu trưởng điều hành, chỉ đạo hoạt động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Vũ Anh Đức cho hay, trong bối cảnh Hội đồng Trường chưa được thành lập, ban giám hiệu thiếu khuyết thì việc này nhằm duy trì các hoạt động bình thường và đảm bảo quyền lợi của người học, phù hợp với các quy định hiện hành.

“TLĐLĐVN cũng đã xin ý kiến các cơ quan chức năng trước khi ra quyết định giao nhiệm vụ, các cơ quan chức năng đồng tình với quyết định này. Công văn 5363 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT  hướng dẫn quy trình thành lập Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng đã nêu “Tập thể lãnh đạo bao gồm Thường vụ Đảng ủy và đồng chí được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng, do đồng chí được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng chủ trì”.

Vì vậy, ông Đức cho rằng, các hiệp hội có quyền giám sát, phản biện nhưng lợi dụng quyền này để phát ngôn, khẳng định không chính xác một vấn đề cụ thể có thể gây hiểu nhầm hoặc hoang mang trong dư luận, là điều cần phải chấn chỉnh.

Thanh Hùng

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị ĐH Tôn Đức Thắng cung cấp hồ sơ 7 gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị ĐH Tôn Đức Thắng cung cấp hồ sơ 7 gói thầu

Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp cung cấp 8 hồ sơ, tài liệu các gói thầu.