Giữa Mùa Giải 2016

Cập nhập tin tức Giữa Mùa Giải 2016

[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 6.9

(GameSao.vn) - Kỷ Nguyên của Ma Thuật sắp sửa bắt đầu!

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 21/4

(GameSao.vn) – Chi tiết về những thay đổi đặc biệt quan trọng ở giai đoạn Giữa Mùa Giải 2016.

[LMHT] Những nâng cấp và thay đổi về mục tiêu lớn ở bản cập nhật Giữa Mùa Giải 2016

(GameSao.vn) – Giao tranh, cướp bóc sẽ liên tục nổ ra ở các bãi bùa lợi và băng trụ sẽ khó khăn hơn.

[LMHT] Những nâng cấp về trang bị ở bản cập nhật Giữa Mùa Giải 2016

(GameSao.vn) – Những Pháp Sư sẽ có nhiều lối lên trang bị đa dạng, hợp lí và hiệu quả hơn trước.

[LMHT] Những nâng cấp về Pháp Sư ở bản cập nhật Giữa Mùa Giải 2016

(GameSao.vn) – Các pháp sư có độ cơ động kém sẽ là đối tượng chính ở đợt cập nhật lớn Giữa Mùa Giải 2016.