Glyphosate

Cập nhập tin tức Glyphosate

Băng vệ sinh chứa chất ung thư: Chưa biết Bộ nào quản lý?

Các sản phẩm băng vệ sinh phụ nữ tại Việt Nam có nhiều nguy cơ tồn dư thuốc diệt cỏ Glyphosate và dioxin gây ung thư, song hiện vẫn chưa rõ Bộ nào quản lý sản phẩm này.

85% sản phẩm vệ sinh phụ nữ chứa chất diệt cỏ gây ung thư

85% sản phẩm vệ sinh từ bông có chứa chất Glyphosate, một loại thuốc diệt cỏ được sử dụng phổ biến vốn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo là có khả năng gây ung thư.