gMO Phong Vân 3D Mobile

Cập nhập tin tức gMO Phong Vân 3D Mobile

GameSao tư vấn cách chọn phái để chơi Phong Vân 3D Mobile

(GameSao) - Bốn môn phái trong Phong Vân 3D Mobile-VNG được xây dựng dựa trên hình tượng của 4 nhân vật chính trong truyện Phong Vân: Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Đệ Nhị Mộng, Sở Sở. Vậy khi chơi game bạn sẽ chọn phái theo hình tượng của nhân vật nào?