GoEatBomb

Cập nhập tin tức GoEatBomb

Đây là 10 biểu tượng "loading" được xếp hạng từ "khó chịu nhất" đến "thú vị nhất", bạn thấy thế nào?

Trong một thế giới không có sự ổn định trên Internet, chúng ta sẽ phải đón nhận những hình động gây khó chịu trên trang web. Dưới đây là bảng xếp hạng mức độ khó chịu của người dùng đối với biểu tượng “loading” của 10 ứng dụng phổ biến trên Internet.