gói kích thích nền kinh tế

Cập nhập tin tức gói kích thích nền kinh tế

Lo nền kinh tế 'lỡ nhịp', đề xuất gói hỗ trợ hơn 843.000 tỷ đồng

Cảnh báo không có chương trình đặc biệt sẽ 'lỡ nhịp', ông Cấn Văn Lực đề xuất gói hỗ trợ bao gồm cả tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội lên tới 843.845 tỷ đồng, chiếm 10,38% GDP.

Phối hợp các chính sách linh hoạt, hiệu quả để phục hồi kinh tế

Theo Chủ tịch Quốc hội, phát triển không phải bằng mọi giá mà trước mắt, duy trì phát triển phục hồi kinh tế, nhưng vẫn bám vào mục tiêu dài hạn, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Huy động nguồn lực để phục hồi nền kinh tế

Vấn đề quan trọng nhất của việc phục hồi kinh tế là đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng có thể hoạt động bình thường trở lại. Do đó các gói hỗ trợ nên tập trung cho các chi phí đảm bảo sản xuất và tiêu dùng an toàn.