Bộ Xây dựng vừa cho biết, gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng dành cho nhà ở tính đến hết tháng 8/2016 đã giải ngân được 28.345 tỷ đồng, đạt 86,3%.

{keywords}

Tính đến hết tháng 8/2016, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được đạt 86,3%. Nguồn: Internet

Sau khi rà soát lại giữa số tiền đã cam kết và số tiền đã giải ngân đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng phát triển nhà ở xã hội (đối tượng này bị dừng giải ngân từ ngày 01/6/2016 theo quy định của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở), thì số tiền cam kết cho vay đối với các đối tượng này chưa được giải ngân sẽ bị cắt bỏ lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, các ngân hàng được giao nhiệm vụ thực hiện giải ngân đã ký hợp đồng cam kết cho vay đối với 56.181 hộ gia đình, cá nhân với số tiền 27.480 tỷ đồng, trong đó bao gồm: 18.685 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 7.762 tỷ đồng; 29.082 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 15.795 tỷ đồng; 8.414 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 3.923 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới có 51.253 hộ được giải ngân với số tiền là 22.983 tỷ đồng.

Đối với khoản vay dành cho các tổ chức phát triển nhà ở xã hội, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 51 dự án với số tiền là 5.362 tỷ đồng; trong đó đã giải ngân đủ 51 dự án với số tiền như trên.

Theo Tạp chí Tài chính