Gói vay nhà ở xã hội

Cập nhập tin tức Gói vay nhà ở xã hội

Xem xét chuyển gần 40.000 tỷ hỗ trợ 2% lãi suất sang cho vay nhà ở xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội tháng 2/2023; thực hiện chương trình phục hồi kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

20 ngàn tỷ ưu đãi lãi suất: Hàng vạn người mua nhà hưởng lợi

Hàng loạt đối tượng mới, từ thành thị tới nông thôn trên phạm vi cả nước, sẽ có cơ hội tiếp cận với gói cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà.

Người mua nhà ở xã hội mỏi mòn chờ... ưu đãi vốn

Hết tháng 9, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc được vay vốn ưu đãi từ gói 2.000 tỷ đã được Quốc hội thông qua, không ít người có nhu cầu mua nhà ở xã hội đang trong tâm lý chờ đợi.