Google Partners

Cập nhập tin tức Google Partners

CMC Telecom - “Đối tác cao cấp toàn cầu” của Google

Google Premier Partner được trao cho 3% những công ty có thành tích hàng đầu trong chương trình Google Partners mỗi năm. Đây cũng là chứng nhận toàn cầu danh giá mà bất cứ nhà phân phối nào cũng muốn đạt được.