Google Workspace Starter

Cập nhập tin tức Google Workspace Starter

"Làm việc tại nhà, không lo về giá" cùng CMC Telecom

Làm việc tại nhà là động thái phù hợp để ứng phó với dịch bệnh hiện nay. CMC Telecom triển khai chương trình “Làm việc tại nhà, không lo về giá”, với mức giảm giá 30% cho gói Google Workspace Starter và giảm 20% cho gói Standard đến hết 30/6/2021.