góp vốn mua nhà

Cập nhập tin tức góp vốn mua nhà

Hàng trăm người có nguy cơ mất trắng số tiền "tiết kiệm" thông qua việc góp vốn lấy chứng chỉ quyền mua nhà của một công ty bất động sản từ 6 năm trước.

Đề xuất được góp vốn bằng tài sản vào quỹ bất động sản

 Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quỹ nào về bất động sản, mặc dù Bộ Tài chính đã ban hành cơ chế từ cách đây...3 năm.