góp ý

Cập nhập tin tức góp ý

Tuyên chiến với nạn giả dối, thành tích

“Văn hóa có rất nhiều giá trị, yếu kém có trong nhiều lĩnh vực, nhưng trước hết chúng ta cần tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích kéo dài trong xã hội thời gian qua”

Tàu trên cao Trung Quốc ra mắt người Hà Nội

Đầu tàu hình vát, có biểu tượng Khuê Văn Các và dòng chữ Cát Linh - Hà Đông.

Mời nhân dân góp ý văn kiện Đại hội Đảng 12

Từ hôm nay đến hết ngày 31/10, người dân có thể góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, gồm báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội.