Grand Theft Auto V for the N64

Cập nhập tin tức Grand Theft Auto V for the N64

Bug kì lạ biến GTA V trở nên xấu thê thảm

Kể cả ở mức thiết lập thấp nhất, GTA V cũng không thế đạt tới mức độ thảm họa như thế này.