Gravity Industries

Cập nhập tin tức Gravity Industries

Bộ giáp Iron Man đời thực lập kỷ lục bay trên đường trượt zipline dài nhất Châu Âu

Gắn trên mình bộ giáp như Iron Man ngoài đời thực, anh chàng Richard Browning vừa tiếp tục thiết lập lên một kỷ lục mới khi bay qua đường trượt zipline dài nhất Châu Âu.

Con người có thể bay như Iron man

Gravity Industries, một công ty startup tại anh đang thực hiện dự án thương mại hóa thiết bị bay cá nhân. Nếu thành công, có thể nó sẽ là một phương tiện mới.