group chat

Cập nhập tin tức group chat

5 loại tin nhắn không nên gửi vào nhóm chat công việc

Có thể nói nhóm chat công việc chính là một chốn đầy rẫy thị phi, nếu như không cẩn thận, bạn có thể sẽ thua một trận đau đấy!