GS Hà Huy Khoái

Cập nhập tin tức GS Hà Huy Khoái

Bài toán cầu hôn và giải pháp cho Bộ Giáo dục

Tại ngày hội “Một ngày với Toán học”, GS. Hà Huy Khoái đã có bài giảng “Toán học với thị trường, tuyển sinh và gả chồng dựng vợ”.

Để VN không thành bãi thải công nghệ của thế giới

 GS Hà Huy Khoái đề xuất những chính sách để Việt Nam không trở thành “bãi thải công nghệ”của thế giới; thành người tiêu thụ “mỳ ăn liền công nghệ”.