GS Võ Văn Ánh

Cập nhập tin tức GS Võ Văn Ánh

Thấy gì từ sự kiện 4 người Việt có ảnh hưởng nhất thế giới?

Sự kiện 4 người Việt có tên trong danh sách 3.126 các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2015 do Thomson Reuters công bố là thông tin gây chú ý vào những ngày cuối năm.

Chân dung 4 nhà khoa học người Việt có ảnh hưởng nhất 2015

Danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2015 có tên 4 người Việt.