GS.TSKH Phạm Hồng Giang

Cập nhập tin tức GS.TSKH Phạm Hồng Giang

Thuỷ điện xả lũ, cãi vã: Thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết

Càng cãi vã, càng lộ rõ quản lý quá yếu, thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết, GS. TSKH Phạm Hồng Giang bình luận với Góc nhìn thẳng vụ tranh cãi thuỷ điện Hố Hô xả lũ gây ngập lớn trong trận lũ lụt miền Trung vừa qua.