Gunny Mobi Truyền Kỳ

Cập nhập tin tức Gunny Mobi Truyền Kỳ

[Truyện Tranh] Gunny Mobi Truyền Kỳ - Kỳ 2

(GameSao) - Sau khi xứ Gà lâm nguy, Nữ Thần Cứu Net đã đưa ra phương pháp có thể giải cứu mọi người. Vậy giải pháp đó là gì?