Gương vỡ

Cập nhập tin tức Gương vỡ

Chiếc gương lớn đè trúng bé trai, mảnh kính vỡ tan tành

Bé trai nghịch dại đu lên chiếc gương lớn tại một cửa hàng quần áo. Hậu quả là gương đổ đè lên người cậu bé, mảnh kính vỡ tan tành trên nền nhà.