Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, ngày 29/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết xác định chuyển đổi số tạo ra giá trị tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, thay đổi mô hình khởi nghiệp kinh doanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số theo hình thức trắc nghiệm trên mạng internet góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số trong các tầng lớp nhân dân của tỉnh. Do đó, để cuộc thi lan tỏa sâu rộng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tuyên truyền, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Đối tượng tham gia cuộc thi là người dân trong và ngoài tỉnh Hà Giang. Người thi vào cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://tracnghiem.hagiang.gov.vn.

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo tuần, tuần thi thứ nhất bắt đầu ngay sau lễ phát động và kết thúc ngày 5/10.

Được biết, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Do vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt, phổ biến, tuyên truyền kịp thời, nghiêm túc kế hoạch, thể lệ và các nội dung liên quan đến Cuộc thi tại các cuộc họp, hội nghị các cơ quan, đơn vị; trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, hội nghị đảng ủy xã, phường, thị trấn. Phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đều tham gia và hoàn thiện bài thi.  Đồng thời, lấy kết quả tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong năm 2022. 

Yên Minh