Hà Nội cách ly xã hội

Cập nhập tin tức Hà Nội cách ly xã hội

Thời cơ vàng cho Hà Nội dập dịch Covid-19

Với việc áp dụng các biện pháp của Chỉ thị 16, Hà Nội có thể tận dụng tối đa 15 ngày quý giá, được xem là thời cơ vàng để kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

9 hành vi ở Hà Nội bị xử lý hình sự trong phòng chống dịch Covid-19

Trong số 16 hành vi vi phạm được chỉ rõ trong văn bản Sở Tư pháp Hà Nội ban hành ngày 24/7 về phòng, chống dịch Covid-19, 9 hành vi có thể bị xử lý hình sự.