- Từ ngày 1/2 /2012, các trường học, tổ chức, cơ quan, trung tâm thương mại ở 10 quận và 2 huyện thuộc TP Hà Nội sẽ điều chỉnh giờ học, giờ làm. Theo giờ mới, học sinh và giáo viên sẽ có thời gian ở trường nhiều hơn.

Với ngành giáo dục, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ học từ 8h và kết thúc vào 17h, muộn hơn khoảng 1h so với thời gian biểu hiện tại. Vì vậy, các trường sẽ bố trí giáo viên, cán bộ, công nhân viên tiếp nhận học sinh từ 7h30 và quản lý đến 17h30 hàng ngày.

Các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông bắt đầu học trước 7 giờ và kết thúc sau 19h.

Thời gian làm việc của các cơ quan, tổ chức trung ương, thành phố, quận huyện, xã, thị trấn vẫn làm việc từ 8h và kết thúc vào 17h. Các trung tâm thương mại (trừ ngân hàng tài chính) bắt đầu làm việc từ 9h và kết thúc sau 19h.

Nhà máy, xí nghiệp làm theo ca. Lực lượng vũ trang vẫn làm việc theo giờ hiện tại.

Sang năm mới, TP Hà Nội dự định có nhiều kế hoạch và giải pháp cho tình hình giao thông như hạn chế phương tiện cá nhân, phân làn, đầu tư cầu đường,…

Nguyễn Hường