- Trước phản ánh của giáo viên một số trường gặp khó khăn trong việc sử dụng sổ điểm điện tử để nhập dữ liệu, đang được triển khai trên địa bàn, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có thông tin chính thức về vấn đề này.

Theo đó, Sở GD-ĐT cho biết trước khi triển khai thiết kế, xây dựng phần mềm Sổ điểm điện tử, đã cùng các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, phân tích nghiệp vụ quản lý điểm trong nhà trường.

Tiếp đó đã triển khai thí điểm, vận hành thử nghiệm hệ thống. Trong quá trình sử dụng, Sở GD-ĐT Hà Nội cùng với đơn vị thiết kế xây dựng phần mềm có theo dõi và cập nhật sửa lỗi một cách kịp thời. Trước khi áp dụng để nhập kết quả học tập của học sinh trong học kỳ I, phần mềm đã được thử nghiệm tại 10 trường THCS và THPT.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, dữ liệu kết quả học tập của học sinh chỉ là một trong những kênh dữ liệu đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân (cha mẹ học sinh). Trước đây, Sổ điểm giấy chỉ cung cấp thông tin về kết quả học tập của học sinh tới cha mẹ học sinh vào cuối học kỳ.

Tới đây, sau khi hoàn thành toàn bộ phần mềm, kết quả Sổ điểm điện tử sẽ gửi trực tiếp cho cha mẹ học sinh vào các thời điểm trong tháng, trong tuần, thậm chí trong ngày, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh.

Sở GD-ĐT cho rằng, nguyên nhân gặp khó phần lớn là do một số giáo viên còn bỡ ngỡ khi làm việc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và giao diện mới của phần mềm, chưa nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn, nghiệp vụ. Do đó, việc khai báo không chính xác dẫn đến kết quả tính toán không chính xác hoặc không ra kết quả.

Do đó, Sở GD-ĐT sẽ tăng cường tổ chức giao ban với đơn vị thiết kế, đặc biệt là các lập trình viên trực tiếp thiết kế phần mềm để hoàn thiện các chức năng của hệ thống.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên các đơn vị để nắm vững qui trình nghiệp vụ, kỹ thuật vận hành các chức năng của phần mềm.

Trước đó, TP Hà Nội quyết tâm triển khai hiệu quả chính phủ điện tử thông qua việc xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến dùng chung trên toàn TP, liên thông dữ liệu quản lý thông tin của công dân từ khi sinh ra, có giấy khai sinh, hộ khẩu trong quá trình học tập và rèn luyện và tiếp theo là quá trình lao động làm việc và trưởng thành.

Thành phố đã hình thành hệ thống mạng dùng chung đến 100% xã phường thị trấn, trên một nền tảng đồng bộ, thống nhất mới mục tiêu sẽ là cơ sở thuận lợi trong việc liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu.

Để thống nhất quản lý học sinh đồng bộ, thống nhất dữ liệu trên toàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo 2 Sở GD-ĐT và Sở TT-TT phối hợp xây dựng phần mềm quản lý học sinh, sổ điểm điện tử thống nhất trên nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố mà phần mềm trước đây các trường sử dụng không đáp ứng được.

Theo đó, từ năm học 2016-2017, kết quả học tập của học sinh được đưa vào quản lý trong Sổ gọi tên ghi điểm điện tử, kết quả in ra từ phần mềm được coi là sổ điểm chính thức, thay thế cho sổ điểm truyền thống.

Thanh Hùng