UBND Hà Nội vừa ban hành văn bản về thực hiện nếp sống văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo đó, UBND Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, phối hợp Sở Công Thương, Sở Y tế xây dựng, trình UBND TP ban hành "Quy chế tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố theo hướng văn minh, hiện đại".

Ngoài ra, các đơn vị này phải tham mưu bổ sung tiêu chí ứng xử văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa hàng năm.

{keywords}

UBND Hà Nội cũng giao Sở Công Thương thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố; kiểm tra, giám sát xử lý những vi phạm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý toàn diện các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố trên địa bàn, tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện nếp sống văn hóa trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

"Phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh có vi phạm; xem xét thu hồi hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh đối với cơ sở vi phạm", văn bản cho hay.

Cuối tháng 12, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo chấn chỉnh nếp sống văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng thời gian qua, trên một số trang mạng và dư luận xã hội có nhiều bài viết phản ánh, phê bình các hành vi ứng xử thiếu văn hóa của một số chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh... cần phải chấn chỉnh.

(Theo zing)