Nhằm mở rộng kênh tương tác, ứng dụng CNTT để người dân, doanh nghiệp “dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị” góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.

{keywords}
Sắp tới, qua ứng dụng Zalo, người dân, doanh nghiệp tại Hà Nội có thể gửi phản ánh, kiến nghị về khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Việc thiết lập kênh thông tin này nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương để gửi những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Qua ứng dụng Zalo, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cũng nêu rõ yêu cầu kênh thông tin này phải tích hợp, kết nối với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng bộ dữ liệu, thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý thuận tiện, đúng quy định.

Kênh thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo còn phải được thực hiện đơn giản, thuận tiện, có các tính năng thân thiện với người dùng. Người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội một cách dễ dàng, thuận tiện.

Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ công chức khi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo đảm bảo kịp thời, nhanh chóng điều chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị.

Theo kế hoạch, trong tháng 9, Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị. Cơ sở dữ liệu được xây dựng đảm bảo tiếp nhận thông tin từ ứng dụng Zalo chuyển đến sau khi đã phân loại với những phản ánh kiến nghị về quy định hành chính như khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; hành vi, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tin, dữ liệu của hệ thống sẽ được điều chuyển đến Hệ thống phản ánh, kiến nghị của thành phố và thực hiện đồng bộ với Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý theo quy định. Đảm bảo kết nối thông suốt, ổn định và an toàn, bảo mật thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau khi phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết, kết quả được thông báo tới người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị thông qua cơ sở dữ liệu phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội kết nối với ứng dụng Zalo.

Cũng trong tháng 9, Trung tâm Tin học - Công báo sẽ hoàn thành việc xây dựng quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.

Vân Anh

Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo thành phố trong quý III

Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo thành phố trong quý III

Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội khi đi vào vận hành sẽ là công cụ hỗ trợ công tác theo dõi, quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền nhanh chóng, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.