Hà Nội xúc tiến đầu tư

Cập nhập tin tức Hà Nội xúc tiến đầu tư

Thủ tướng: Chấm dứt tư duy 'Hà Nội không vội được đâu'

Nói đến Hà Nội, người ta thường có câu 'Hà Nội không vội được đâu'. Nhưng đến nay, tôi cho rằng phải chuyển thành câu Hà Nội phải vội rồi. 

Công thức '5 rõ' của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Nguyễn Đức Chung nêu rõ công thức kỷ luật hành chính trên 5 rõ cho bộ máy chính quyền thành phố.