Thu hồi mẫu thuốc Levosum

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản về việc thu hồi mẫu thuốc Levosum không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo đó, thực hiện Công văn số 9409/QLD-CL ngày 26/9 của Cục Quản lý Dược về việc mẫu thuốc Levosum không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1mg), SĐK: VN-22010-19, Lô SX: E2761012, NSX: 08/7/2021, HD: 07/7/2024, Công ty Samnam Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhập khẩu. Mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều hàm lượng, định lượng.

Hà Nội yêu cầu thu hồi 2 mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Ảnh 2.

Viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1mg).

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên do Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh phân phối trên địa bàn Hà Nội, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định.

Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi viên nén Levosum (Levothyrõin natri 0,1mg), SĐK: VN-22010-19, Lô SX: E2761012, NSX: 08/7/2021, HD: 07/7/2024 của các đơn vị và việc báo cáo tình hình phân phối, gửi mẫu bổ sung kiểm tra chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, cơ sở y tế ngoài công lập, DN kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Thu hồi tất cả lô thuốc sản xuất từ 2 lô nguyên liệu Methylprednisolone

Sở Y tế Hà Nội cũng đã có Công văn số 4291/SYT-NVD về việc thu hồi tất cả lô thuốc sản xuất từ 2 lô nguyên liệu Methylprednisolone.

Cụ thể, thực hiện Công văn số 9343/QLD-CL ngày 22/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc. Sở Y tế thông báo thu hồi tất cả lô thuốc sản xuất từ 2 lô nguyên liệu Methylprednisolone ghi nhãn số lô: 04.1064 - 191204 và 04.1064 - 220107 của các công ty: Công ty CP Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco, Công ty CP US Pharma USA, Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình, Công ty CP Dược phẩm Tipharco.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, cơ sở y tế ngoài công lập, các DN kinh doanh, sản xuất thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi triệt để tất cả lô thuốc nêu trên; gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi về Sở Y tế, Cục Quản lý Dược theo quy định. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các đơn vị.

Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco thực hiện thu hồi triệt để các lô thuốc sản xuất từ 2 lô nguyên liệu Methylprednisolon nêu trên, chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, thu hồi các lô thuốc đã nêu tại công văn số 9343/QLD-CL; xuất trình cho Đoàn kiểm tra khi được yêu cầu.

Phòng Y tế quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiếm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

CDC Hà Nội phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Theo Sức khỏe & Đời sống