Hạ tầng siêu hội tụ

Cập nhập tin tức Hạ tầng siêu hội tụ

Nutanix - Không chỉ là một công ty về hạ tầng siêu hội tụ

Nutanix tự hào về dịch vụ của mình với hơn 19.000 khách hàng, làm nổi bật điểm Net Promoter trong mọi cuộc gọi thu nhập. Điểm NPS trung bình trong nhiều năm là 90, gấp khoảng ba lần mức trung bình của một công ty trong danh mục của Nutanix.