hack tiền mã hoá

Cập nhập tin tức hack tiền mã hoá

Hacker cuỗm 50 triệu USD tiền ảo rồi yêu cầu nạn nhân đăng ký nhận lại

Sau khi đánh cắp số mã hoá thông báo Cashio trị giá khoảng 50 triệu USD, nhóm hacker nói rằng sẽ hoàn trả 1 phần tiền trộm được, vì chúng chỉ “lấy của người giàu”.