Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn mong muốn ngành TT&TT sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hải Dương trong thời gian tới, có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành TT&TT Việt Nam của tỉnh Hải Dương sáng 26/8..

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành TT&TT Việt Nam (28/8/1945-28/8/2016) tỉnh Hải Dương sáng 26/8, Bộ trưởng đánh giá công tác quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn Hải Dương những năm gần đây đã được triển khai "toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm", hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng. Hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành đã được ban hành kịp thời, có hệ thống, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và quy định của Trung ương, của Bộ, tạo hành lang pháp lý, tạo cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT được đầu tư đồng bộ, hiện đại; ứng dụng CNTT được thúc đẩy triển khai mạnh mẽ tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, góp phần minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; Cổng thông tin điện tử, Hệ thống giao ban trực tuyến và Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được vận hành có hiệu quả góp phần từng bước xây dựng thành công mô hình Chính quyền điện tử tại Hải Dương trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao mức độ đầu tư của tỉnh dành cho hệ thống hạ tầng TT&TT, hoạt động báo chí, xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích; Hải Dương cũng đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền; Hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo được triển khai cơ bản toàn diện với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, vừa khơi dậy, giáo dục được truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, vừa tạo được hiệu ứng tuyên truyền, quảng bá đến du khách và bàn bè quốc tế về hình ảnh con người, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Tỉnh.

"Qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành TT&TT đã trở thành ngành tiên phong trong đường lối đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, phát triển cao cả về quy mô, doanh thu và thị trường. Trong kết quả chung của toàn ngành đó, có vai trò, sự đóng góp tích cực của các địa phương trên cả nước, đặc biệt là tỉnh Hải Dương", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tuy vậy, với tính chất của ngành TT&TT là đa ngành, đa lĩnh vực, vừa mang tính chính trị, tư tưởng sâu sắc, nhạy cảm, vừa mang tính công nghệ kỹ thuật cao, phát triển nhanh, lại vừa là ngành kinh tế quan trọng – một trong những ngành đóng góp lớn và bền vững cho ngân sách Nhà nước, người đứng đầu ngành TT&TT cũng đã nêu ra những nhiệm vụ rất cụ thể dành cho Sở TT&TT tỉnh, cơ quan tham mưu chính cho tỉnh về chính sách, quy hoạch phát triển ngành trong thời gian tới.

Theo đó, Sở cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch của toàn Ngành, định hướng của Tỉnh để làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, ban hành kịp thời các quy định, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc triển khai hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư chung của nhà nước và cảnh quan đô thị; đặc biệt là trong việc triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở...quảng bá hình ảnh, nâng tầm vị thế cho tỉnh.

Sở cũng cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong Ngành đầu tư phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần tạo bước đột phá trong công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh theo hướng tập trung, thống nhất về cơ sở hạ tầng, về các ứng dụng dùng chung, các dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch, lộ trình của Chính phủ; đảm bảo An toàn thông tin; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt những lĩnh vực còn nhiều bức xúc như: thông tin điện tử, quản lý thuê bao di động trả trước, in và phát hành trái phép xuất bản phẩm;

"Cần chú trọng tăng trưởng đi đôi với đảm bảo chất lượng dịch vụ và quan tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Năng lực quản lý nhà nước cần không ngừng được nâng cao, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc để thích ứng với sự phát triển nhanh của ngành. Mục tiêu đặt ra là đưa ngành thông tin và truyền thông trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh, có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng", Bộ trưởng chỉ đạo.

T.C