Hải Hậu

Cập nhập tin tức Hải Hậu

5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Từ thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ huyện Hải Hậu rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hải Hậu chọn khâu đột phá, cách làm sáng tạo

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết "Tam nông", với cách thức vừa học, vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm, vừa tổng kết thực tiễn, việc lựa chọn khâu đột phá, hướng đi đúng, cách làm sáng tạo của Hải Hậu đã trở thành "công thức".