Mặc dù các ông bố, bà mẹ lúc nào cũng yêu thương con mình như nhau, nhưng cách họ thể hiện tình yêu thương lại không hề giống nhau.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

{keywords}
{keywords}
{keywords}

{keywords}

(Theo BS/ Dân trí)