Hải quân Campuchia

Cập nhập tin tức Hải quân Campuchia

Hải quân VN tuần tra chung với Hải quân hoàng gia Campuchia

Hải quân VN vừa kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 46 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Hải quân VN tuần tra chung với Hải quân Campuchia

Vùng 5 Hải quân Việt Nam đã phối hợp với Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức thành công chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 45.