Vừa qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 276 về việc sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên vào Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên và đổi tên thành Trường CĐ Thái Nguyên.

Cuối tháng 4/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1266 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ Thái Nguyên.

{keywords}
Giảng viên Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên

Dự kiến sau sáp nhập Trường CĐ Thái Nguyên có Hội đồng trường, Ban giám hiệu, 7 phòng chức năng, 11 khoa chuyên môn và 5 đơn vị trực thuộc. Trong đó, Ban giám hiệu Trường CĐ Thái Nguyên gồm 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng, trong đó bổ nhiệm hiệu trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên thành lập năm 1978 có tiền thân là Trường Trung học Kinh tế Bắc Thái, tập trung đào tạo các khối ngành kinh tế, dịch vụ, kỹ thuật và công nghệ…

Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên có khởi nguồn từ Trường Trung học Sư phạm mẫu giáo, thành lập năm 1969. Năm 1990, Trường Trung học Sư phạm mẫu giáo, Trường Trung học Sư phạm 10+2, Trường Sư phạm 10+3 hợp nhất thành Trường Trung học Sư phạm Bắc Thái. Đến năm 1997 tỉnh Bắc Thái chia tách thành tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, Trường Trung học sư phạm Bắc Thái đổi tên thành Trường Trung học sư phạm Thái Nguyên. Đến năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Thái Nguyên.

Như vậy, với việc sáp nhập này, 2 Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên, Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên có 40 năm tuổi đều bị xóa sổ.

Lê Huyền

Một trường Cao đẳng Sư phạm bị 'xóa sổ'

Một trường Cao đẳng Sư phạm bị 'xóa sổ'

Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận sẽ sáp nhập vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.  

Sáp nhập 6 trường CĐ, trung cấp nghề thành Cao đẳng Quảng Nam

Sáp nhập 6 trường CĐ, trung cấp nghề thành Cao đẳng Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định sáp nhập 6 trường CĐ, trung cấp nghề thành Trường CĐ Quảng Nam.