hạn hán Tây Nguyên

Cập nhập tin tức hạn hán Tây Nguyên

"Không ai lại xông vào rừng cấm để làm thủy điện!"

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc xây 2 đập thủy điện trong khu bảo tồn Kon Chư Răng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) là vi phạm luật và gây nhiều hệ lụy về môi trường và đa dạng sinh học.

Bộ trưởng TN&MT: Ưu tiên xử lý việc nào đe dọa đời sống dân

Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh hàng loạt vấn đề cấp bách mà ông cùng Bộ sẽ hành động trước mắt.