hằn lún

Cập nhập tin tức hằn lún

Sẽ kỷ luật cán bộ nếu không xử lý dứt điểm đường lún

 QL5 còn bị hằn lún trách nhiệm trước tiên thuộc về Ban QLDA. Nếu  tình trạng đường hằn lún không được xử lý dứt điểm sẽ kỹ luật những cán bộ có liên quan.

Trong tháng 6 phải khắc phục xong hằn lún mặt đường QL1

Đối với tất cả các điểm mặt đường bị hằn lún vệt bánh xe có độ sâu từ 2,5cm trở lên, các đơn vị phải khắc phục, xử lý xong trong tháng 6 này.