Theo Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc thì sự đầu tư này nhằm kêu gọi để phát triển công nghệ ô tô tự lái cấp độ bốn. Theo phân loại thì xe tự lái sẽ có 5 cấp độ, từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 5, trong đó cấp độ 1 là cấp độ không tự động cho đến cấp độ 5 là hoàn toàn tự động, tức là nó hoàn toàn có thể tự lái mà không cần bất kỳ tác động nào của con người. Những chiếc xe tự lái cấp độ 4 được gọi là xe tự động cao, nó có thể điều khiển hoàn toàn tay lái và tốc độ và thông thường xe tự lái cấp độ 4 có thể được lái mà không cần người lái điều khiển phương tiện trong hầu hết các tình huống.

Hiện nay, hầu hết các xe trên đường được gọi là xe tự lái là những chiếc xe ở cấp độ 2, tức là chúng chỉ tích hợp các chương trình hỗ trợ lái xe. Những chương trình này chỉ hỗ trợ tài xế trong một số trường hợp như giữ xe trong làn đường và quản lý tốc độ để duy trì khoảng cách với các xe khác nhưng đòi hỏi người lái xe phải chú ý và xử lý liên tục, việc tự lái chỉ được phép ở những khu vực rất hạn chế.

Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc cho biết thêm, để phát triển lĩnh vực này họ sẽ cần tạo ra các dịch vụ hỗ trợ và một hệ sinh thái có sự hợp tác chặt chẽ giữa các chủ thể nhà nước khác nhau và khu vực tư nhân.