Hàng bãi Nhật

Cập nhập tin tức Hàng bãi Nhật

Biết 'rác' điện tử vẫn mua xài

Hàng nội địa chủ yếu là rác điện tử ở Nhật nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng, mua về sử dụng

Hàng bãi Nhật bán tràn lan gây nguy cơ cho sức khỏe, môi trường

Phần lớn loại hàng ở dạng phế liệu đều khó được sử dụng ngay hoặc tái chế, dẫn đến các nguy cơ về sức khỏe, môi trường.