hàng gian

Cập nhập tin tức hàng gian

Từ chuyện ruột Tàu của thương hiệu Việt

Chính kiểu cạnh tranh giá rẻ về đạo đức và văn hóa của hàng hóa và dịch vụ Trung Quốc đã tạo ra sự thù ghét, thái độ hồ nghi, bất tín nhiệm với cả hệ thống kinh doanh của Trung Quốc ở Việt Nam.

Vụ Khaisilk vẫn chưa là gì với sự phong phú của hàng giả

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng vụ Khaisilk chưa là gì so với sự "phong phú" của nhiều vụ hàng gian, hàng giả.

‘Siêu trộm’ đồ ô tô: Tụ hội về Chợ Trời

Khắp  cái Hà Nội này, nhảy hàng, vặt đồ ô tô ở đâu thì cũng phải mang về chợ này hết. Nhà này không tìm được, thì nhờ nhà khác tìm mua lại cho.