Tại buổi họp báo chiều nay thông báo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng đầu năm của tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn cho biết, Thanh tra tỉnh vừa có kết luận thanh tra đối với 2 thửa đất A51 và A52.

{keywords}
2 thửa đất A51 và A52 hiện nay là nhà bà Nguyễn Thị Ánh

Theo ông Huỳnh Khánh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận thanh tra về những nội dung cụ thể.

Việc giao đất 2 lô đất A51 và A52 với diện tích 1.261m2 tại khu phố Tân Thành (TP Tam Kỳ) là đất ở đô thị cho công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài để xây trụ sở làm việc là không đúng quy định của luật Đất đai.

UBND TP Tam Kỳ không phối hợp với các cơ quan liên quan, không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn công ty Kỳ Hà Chu Lai lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chủ trương của UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND TP Tam Kỳ tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ánh, trong khi công ty Kỳ Hà Chu Lai chưa có quyền giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo luật Đất đai.

Công ty Kỳ Hà Chu Lai không làm hồ sơ, thủ tục đề nghị giao đất, cấp quyền sử dụng đất khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính là không đúng quy định của pháp luật.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty này cho cá nhân là bà Ánh là chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm điểm 8 tổ chức, 20 cá nhân có liên quan đến việc giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất.

{keywords}
Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả thanh tra 2 thửa đất A51 và A52

Về kinh tế, sau khi đối chiếu thời điểm đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, nộp tiền sử dụng đất, lập thủ tục về đất đai đối với 2 thửa đất A51 và A52, Thanh tra tỉnh yêu cầu công ty Kỳ Hà Chu Lai nộp thêm số tiền chênh lệch hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền phải nộp thêm do chênh lệch giá là hơn 222 triệu đồng, số tiền chậm nộp phải nộp là hơn 1,6 tỷ.

Sẽ xử lí 8 tập thể, 20 cá nhân liên quan

Ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, đối với 8 tập thể và 20 cá nhân liên quan trong giao đất, chuyển nhượng 2 lô đất, tùy vào mức độ sai phạm sẽ xử lý theo các cấp.

{keywords}
Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Trần Minh Thái thông tin về xử lý trách nhiệm 8 tổ chức, 20 cá nhân

Trong đó, có xử lý người đứng đầu, tổ chức và đảng viên có vi phạm. Về đảng viên có sai phạm, Thanh tra tỉnh sẽ báo cáo UB Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau đó, UB Kiểm tra sẽ xem xét mức độ sai phạm để xứ lý theo điều lệ Đảng.

Trước đó, tháng 5/2019, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 đã chỉ ra việc UBND TP Tam Kỳ, giao thửa đất A51 và A52 cho công ty Kỳ Hà Chu Lai, không thông qua đấu giá theo quy định tại luật Đất đai, không ban hành quyết định giao đất, mà giao đất bằng các thông báo.

Cơ quan này còn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất này cho bên mua là bà Nguyễn Thị Ánh (vợ ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) khi lô đất này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Sau đó tỉnh Quảng Nam có quyết định thanh tra việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của UBND TP Tam Kỳ đối với 2 thửa.

Quảng Nam làm rõ 2 lô đất của vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Nam làm rõ 2 lô đất của vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Nam đang thanh tra toàn bộ 2 lô đất mà vợ ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu Bí thư Tỉnh ủy mua sai quy định, để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Lê Bằng