Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố danh sách sinh viên chính quy và văn bằng hai dự kiến bị cảnh cáo học vụ, đình chỉ học một năm hoặc buộc thôi học vì có kết quả học tập yếu kém.

Theo danh sách nhà trường công bố trên website có hơn có hơn 220 sinh viên chính quy (văn bằng 1)  và chính quy (văn bằng 2) thì có hơn 100 sinh viên dự kiến bị buộc thôi học bởi hai lần nhận hình thức cảnh cáo học vụ. 

{keywords}
Trường ĐH Luật TP.HCM

Theo nhà trường, các sinh viên chính quy bị cảnh báo học vụ nếu rơi vào trong các trường hợp như điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá; Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1 đối với các học kỳ tiếp theo; Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Sinh viên bị cảnh báo học vụ hai lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Đối với sinh viên chính quy tvăn bằng 2 bị đình chỉ học một năm vì có điểm trung bình năm học <5.0 hoặc khối lượng học phần bị điểm dưới 5 điểm tính từ đầu khoá học không quá 25 đơn vị học trình. Bị buộc thôi học khi có điểm trung bình năm học <3.5 hoặc điểm trung bình toàn khoá học <4.0.

Trường ĐH Luật TP.HCM là trường thực hiện đề án tuyển sinh riêng được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Trường tuyển sinh theo ba tiêu chí điểm học bạ, thi THPT quốc gia và kiểm tra năng lực riêng.

Lê Huyền