Hangouts

Cập nhập tin tức Hangouts

Google Maps, Hangouts, Gmail bản nội bộ vừa bị Apple khóa do vi phạm

Apple cho rằng Google đã lợi dụng chứng chỉ cấp cho ứng dụng nội bộ dành cho doanh nghiệp để phân phối cho người dùng cuối. Vì vậy, công ty khóa các ứng dụng vi phạm của Google.

Google sẽ khai tử ứng dụng Hangouts vào năm 2020

Các thông tin cho thấy Google sẽ thay đổi Hangouts hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp với nhiều công cụ phục vụ cho công việc.