Đ.T (theo Newsflare)

Ông bố phản ứng cực nhanh cứu con nhỏ thoát nạn

Ông bố phản ứng cực nhanh cứu con nhỏ thoát nạn

Ông bố phản ứng cực nhanh kịp thời đỡ đứa con nhỏ ngay khi em bé ngã từ trên chiếc ghế cao xuống đất.