D.T (theo Newsflare)

Người đàn ông kéo xe ga đang cháy rừng rực ra khỏi cửa hàng

Người đàn ông kéo xe ga đang cháy rừng rực ra khỏi cửa hàng

Một người đi đường đã dũng cảm kéo chiếc xe tay ga đang bốc cháy rừng rực ra xa cửa hàng trước khi đám cháy lan rộng.