D.T (theo Newsflare)

Tên cướp hành động liều lĩnh trước cửa hàng đồ trang sức

Tên cướp hành động liều lĩnh trước cửa hàng đồ trang sức

Tên cướp liều lĩnh giật hộp đồ trang sức trên tay chủ cửa hàng bỏ chạy nhưng không thể tẩu thoát.