Hanoi Game Jam 2017

Cập nhập tin tức Hanoi Game Jam 2017

Giới chuyên gia bất ngờ trước các game hay hoành thành chỉ sau 3 ngày

(GameSao.vn) - Sau 36 tiếng đồng hồ, 15 nhóm làm game đã thành hình và chiến đấu với thử thách thời gian để hoàn thành ý tưởng. Trong số đó, có 9 game được xây dựng trên nền tảng PC và di động, 6 ý tưởng còn lại là board game.