Hào khí ngàn năm

Cập nhập tin tức Hào khí ngàn năm

Làm phim hoạt hình để trả món nợ lịch sử

PGS.TS. Đoàn Thị Tình bà và các cộng sự của mình đang cố gắng làm chương trình Hào khí ngàn năm tốt hơn nữa để trả món nợ chung cho đất nước, cho giới trẻ. 

Giáo dục lịch sử qua phim hoạt hình ngắn trên VTV

Chương trình phim hoạt hình lịch sử “Hào khí ngàn năm” chính thức ra mắt trên VTV1 với mong muốn đưa ra một cách tiếp cận mới sinh động hơn trong việc truyền tải các nội dung lịch sử.