Harry Potter: Hogwarts Mystery

Cập nhập tin tức Harry Potter: Hogwarts Mystery

Game 'Harry Potter: Hogwarts Mystery' ra mắt trên iOS và Android

Game phù thủy Harry Potter: Hogwarts Mystery được phát triển dưới hợp tác của Jam City studio và Warner Bros đã chính thức trình làng vào ngày 25/4.